Garancije - Lansinoh

Garancije

Garancije na pumpe za izdajanje

Sve Lansinoh električne pumpe za izdajanje dolaze ili s 1 ili s 2 godine garancije (ovisno o izdajalici – molimo Vas da provjerite Uputstva za upotrebu pumpi za detalje) koja pokriva sve neispravnosti koje utječu na performanse mehanizma pumpe (koji se sastoji od osnovne jedinice i strujnog adaptera) te 90 dana na sve druge dijelove naših pumpi.

Ova se garancija ne odnosi na kozmetička i nesretna oštećenja, neispravnu upotrebu, nepravilnu primjenu napona, oštećenja zbog svakodnevnog korištenja, neispravnosti ili oštećenja koja su rezultat Vašega neispravnog korištenja pumpe te na pumpe koje su izmijenjene ili bile korištene od više ljudi.

Ova se garancija odnosi na kupce u Bosni i Hercegovini. Zbog zdravstvenih i higijenskih razloga, naše pumpe za izdajanje ne smiju se preprodavati i naša se garancija ne prenosi na sljedeće vlasnike.

Ukoliko se na Vašoj pumpi za izdajanje pojavi oštećenje koje spada pod našu garanciju, mi ćemo popraviti ili zamijeniti izdajalicu ili oštećene dijelove. Ovo može značiti da ćemo osigurati jedan ili više zamjenskih dijelova. Imamo pravo zatražiti da se pumpa i/ili oštećeni dijelovi vrate radi testiranja ili popravka. Molimo da nas kontaktirate ako vjerujete da imate oštećenu izdajalicu i dokaz o kupovini s datumom i mjestom kupnje.